Busca:

A convocatoria non está aberta.

A convocatoria non está aberta. Consulte os prazos na documentación oficial.