Complete o seguinte formulario e enviarémoslle por correo electrónico a confirmación do rexistro.

Persoas Físicas
Nome *:
Apelidos *:
NIF NIE/Pasaporte
Xénero *: Masculino Feminino
Data de Nacemento *: (dd/mm/aaaa)
Teléfono *:
Correo Electrónico *:
Repite o Correo Electrónico *:
Enderezo *:
CP *:
Concello *:
Provincia *:
Clave *:
Repite a Clave *:
A clave debe ter como mínimo: 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número e 1 símbolo

Acepto os termos e condicións de uso.
(*) Os campos con * son obrigatorios.
 
Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso