Documentación

CÓNXUXES OU PARELLAS DE FEITO DE PERSOAL DA USC
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría A
INFORMACIÓN
En aplicación do Convenio Colectivo ou dos Acordos vixentes.
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Nº do dni da persoa vinculada á USC.
Un dos seguintes documentos:
  - Certificado de matrimonio, expedido nos útimos 3 meses.
  - Certificado do Rexistro de Parellas de Feito con 2 anos de antigüidade, expedido nos últimos 3 meses.
  - Documento público notarial con 2 anos de antigüidade, expedido nos últimos 3 meses.
  - Certificado de convivencia con 5 anos de antigüidade, expedido nos últimos 3 meses.
  - Calquera outro documento legal acreditativo, expedido nos últimos 3 meses.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría A é de 3 anos e mentres siga activo cada curso deportivo o contrato da persoa vinculada á USC.
LIGAZÓNS DE INTERESE
Solicitude no rexistro civil (Incluído o central, en Madrid, para matrimonios celebrados no estranxeiro/consulado e que aínda non estea inscritos nun rexistro municipal.)

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso