Documentación

ALUMNADO E/OU PERSOAL EQUIPARADO POR CONVENIO
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría A
INFORMACIÓN
DESCRICIÓN
Alumnado e/ou persoal afectado por convenios ou acordos vixentes que establezan unha equiparación á comunidade universitaria.
Inclúese nesta categoría ao:
  - Alumnado do CSHG (Centro Superior de Hostalería de Galicia).
  - Alumnado de posgrao da EAEM (Escola de Altos Estudos Musicais).
  - Alumnado de Enfermaría Obstétrico-Xinecolóxica (Matronas).
  - Persoal adscrito ao Cesga (Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia).
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Alumnado: resgardo do pago de matrícula ou calquera outro documento legal acreditativo.
Persoal: certificado de empresa, posto ao día, ou calquera outro documento legal acreditativo.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría A é polo curso deportivo.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso