Documentación

OUTROS CONVENIOS VINCULANTES
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría B
INFORMACIÓN
DESCRICIÓN
Persoal de Unixest.
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Certificado de empresa, posto ao día, ou calquera outro documento legal acreditativo.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría B é polo curso deportivo.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso