Documentación

SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPREGO
Curso: 2020-2021

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría B
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Documento Acreditativo de Rexistro como Demandante de Emprego.
Vida laboral.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría B é polo curso deportivo.
LIGAZÓNS DE INTERESE

ARCHIVOS
Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso