Documentación

DIVERSIDADE FUNCIONAL CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 65%
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría B
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Certificado cun grao recoñecido de discapacidade igual ou superior ao 65 % pola entidade competente.
DURACIÓN
A duración do abono á categoría B é indefinida.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso