Documentación

VIÚVOS/AS DE PERSOAL DA USC
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría B
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Acreditación da vinculación coa USC.
Fe de vida e estado.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría B é de 3 anos. Pasados os 3 anos será necesario presentar a acreditación do estado de viuvez para poder renovalo.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso