Documentación

PERSOAL XUBILADO DA USC
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría A
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Quen teña presentado xustificante en anos anteriores non necesita aportalo.
Calquera documento legal acreditativo.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría A é indefinida.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso