Documentación

EX-ALUMNADO CUN MÍNIMO DE 3 ANOS CURSADOS NA USC
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría B
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Quen teña presentado xustificante en anos anteriores non necesita aportalo.
En caso contrario, achegar constancia de matrícula por correo electrónico ou calquera outro documento legal acreditativo.
DURACIÓN
Terán o beneficio da categoría B por un máximo de 4 cursos deportivos consecutivos desde a adquisición do abono.

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso